Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Izjava o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Hrast-Export-Puklavec d.o.o. koristi te štiti sve informacije koje dajete Hrast-Export-Puklavcu d.o.o. kada koristite ovu web stranicu.
Hrast-Export-Puklavcu d.o.o. garantira zaštitu vaše privatnosti.

U Hrast-Export-Puklavec (Hrast-Export-Puklavec d.o.o., Hrastovljan 1/c, 42232 Hrastovljan, OIB: 02570216749) pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti i sigurnosti. Hrast-Export-Puklavcu d.o.o. može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Hrast-Export-Puklavec d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Hrast-Export-Puklavec d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade. Našu politiku privatnosti možete vidjeti na linku.
Voditelj obrade: Hrast-Export-Puklavec d.o.o., Hrastovljan 1/c, 42232 Hrastovljan, info@hrast-export-puklavec.com
Službenik za zaštitu podataka: info@hrast-export-puklavec.com

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Hrast-Export-Puklavec d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili prijave za naš newsletter ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Hrast-Export-Puklavec d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama kao i dostavu naručenih proizvoda. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim službenim partnerima (npr. Ime, prezime i adresu kod slanja paketa poštom…), a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Hrast-Export-Puklaveca d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.
Sigurnost

Hrast-Export-Puklavec d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurao sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici Hrast-Export-Puklavec d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Hrast-Export-Puklavec d.o.o. Također, Hrast-Export-Puklavec d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa za unapređenjem poslovanja i promocijom proizvoda (predviđeno člankom 6. stavkom 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka) koriste do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 5 godina nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Hrast-Export-Puklavec d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na info@hrast-export-puklavec.com kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Hrast-Export-Puklavec d.o.o. u pisanom obliku na adresu Hrastovljan 1/c, 42232 Hrastovljan s napomenom „Odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na info@hrast-export-puklavec.com ili usmenim putem na telefon ….. . Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Hrast-Export-Puklavec d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@hrast-export-puklavec.com.

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Hrast-Export-Puklavec d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Hrast-Export-Puklavec d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Suglasnosti koje se odnose na primanje newslettera Hrast-Export-Puklavec

Ispunjavanjem obrasca za primanje newslettera Hrast-Export-Puklavec o novostima vezanim za nove kolekcije i o posebnim ponudama kreiranima isključivo za primatelje newslettera i one redovne, korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa te IP adresa uređaja s kojeg šalje podatke. Korisnik se prilikom prijave može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

1. Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti i zanimanja na web stranici hrast-export-puklavec.com
– izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na našem webu www.hrast-export-puklavec.com omogućava provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na našim stranicama te agregirane i anonimizirane analize korištenja web stranica i njezinih sadržaja
– svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu

2. Suglasnost za primanje newslettera hrast-export-puklavec.com o novostima u ponudi, posebnim ponudama, specijalnim popustima… vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:
– korištenje podataka za slanje newslettera o aktualnim trendovima u svijetu naočala
– korištenje podataka za povremeno slanje drugih sadržaja, kao što su posebno kreirane ponude samo za newsletter primatelje kao i druge redovne ponude
– izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih novosti
– obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

3. Primanje personaliziranih poruka i ponuda vrijedi do otkazivanja te obuhvaća:
– korištenje podataka za direktan marketing
ponovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook, AdWords …) u svrhu predstavljanja usluga i proizvoda Hrast-Export-Puklavec.
– izvoženje i obradu podataka u alatima za digitalno oglašavanje (korištenje e-mail adresa za anonimizirane segmente korisnika u čijem se slučaju e-mail ne može pripisati pojedincu u svrhu direktnog i ponovnog marketinga)
obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

VAŠA PRAVA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati od Hrast-Export-Puklavec d.o.o. da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na e-adresu: info@hrast-export-puklavec.com za suglasnosti koje želi otkazati.
Osim toga, ima i sljedeća prava:
Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje
Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, naslovim u pismenom obliku na upravitelja, na e-mail info@hrast-export-puklavec.com.
Upoznat/a sam da upravitelj može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.
Upoznat/a sam da upravitelj mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Sigurnost

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a (kolačića). Više o cookie-jima pročitajte ovdje.

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od svih predvidivih rizika. Sigurnost vaših podataka vrlo nam je važna.

Izmjena Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo za otkazivanje ili promjenu prikazanih Pravila o privatnosti u bilo kojem
trenutku. Primjenjeni podaci o pravilima privatnosti bit će objavljeni na našim web stranicama.
Kontinuirano korištenje ovih stranica predstavljat će prihvaćanje takvih promjena.

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu Hrast-Export-Puklavec d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Hrast-Export-Puklavec d.o.o., molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Uvijek nas možete kontaktirati na broj telefona +385 42 673 800 i na e-mail info@hrast-export-puklavec.com.